ห้างหุ้นส่วนจำกัด ลำปางไบรท์

หมวดหมู่ : ระบบประปา

ลำปางไบรท์ ผู้เชี่ยวชาญด้านระบบประปาหมู่บ้าน ประสบการณ์ยาวนานกว่า 27 ปี, ระบบประปาหมู่บ้านภาคเหนือ, ระบบประปาหมู่บ้านลำปาง, ก่อสร้างประปาหมู่บ้านทั้งแบบบาดาลและผิวดิน, ปรับปรุงประปาหมู่บ้านทั้งแบบบาดาลและผิวดิน, ติดตั้งถังกรองน้ำสำหรับประปาหมู่บ้าน, ติดตั้งเครื่องกรองน้ำดื่มประจำหมู่บ้านหรือในสำนักงาน, ประปาหมู่บ้านนึกถึงลำปางไบรท์, เครื่องกรองน้ำ, เครื่องกรองน้ำลำปาง, เครื่องกรองน้ำภาคเหนือ, ติดตั้งถังกรองน้ำสำหรับประปาหมู่บ้าน, ติดตั้งเครื่องกรองน้ำดื่มประจำหมู่บ้านหรือในสำนักงาน อบต, ถังกรองน้ำ, ถังกรองน้ำหมู่บ้าน, ถังกรองน้ำลำปาง, ถังกรองน้ำภาคเหนือ, ท่อน้ำประปา, ท่อน้ำประปาภาคเหนือ, ท่อน้ำประปาลำปาง, อุปกรณ์ประปา, อุปกรณ์ประปาลำปาง, อุปกรณ์ประปาภาคเหนือ, สารกรองน้ำ, สารกรองน้ำประปา, ปั้มน้ำ, ปั้มน้ำประปา, ปั้มน้ำภาคเหนือ, ปั้มน้ำลำปาง, ระบบน้ำดื่ม, ระบบน้ำประปาน้ำดื่ม

ที่อยู่ :
135/4-5 ถนนพหลโยธิน ตำบลสวนดอก อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง 52100
โทรศัพท์ :
โทรสาร :
อีเมล :
เว็บไซต์ :
เวลาทำการ :
จันทร์-ศุกร์ เวลา 08:00-17:00, เสาร์ เวลา 08:00-17:00

สินค้าและบริการ

ลำปางไบรท์ ผู้เชี่ยวชาญด้านระบบประปาหมู่บ้าน ประสบการณ์ยาวนานกว่า 27 ปี, ระบบประปาหมู่บ้านภาคเหนือ, ระบบประปาหมู่บ้านลำปาง, ก่อสร้างประปาหมู่บ้านทั้งแบบบาดาลและผิวดิน, ปรับปรุงประปาหมู่บ้านทั้งแบบบาดาลและผิวดิน, ติดตั้งถังกรองน้ำสำหรับประปาหมู่บ้าน, ติดตั้งเครื่องกรองน้ำดื่มประจำหมู่บ้านหรือในสำนักงาน, ประปาหมู่บ้านนึกถึงลำปางไบรท์, เครื่องกรองน้ำ, เครื่องกรองน้ำลำปาง, เครื่องกรองน้ำภาคเหนือ, ติดตั้งถังกรองน้ำสำหรับประปาหมู่บ้าน, ติดตั้งเครื่องกรองน้ำดื่มประจำหมู่บ้านหรือในสำนักงาน อบต, ถังกรองน้ำ, ถังกรองน้ำหมู่บ้าน, ถังกรองน้ำลำปาง, ถังกรองน้ำภาคเหนือ, ท่อน้ำประปา, ท่อน้ำประปาภาคเหนือ, ท่อน้ำประปาลำปาง, อุปกรณ์ประปา, อุปกรณ์ประปาลำปาง, อุปกรณ์ประปาภาคเหนือ, สารกรองน้ำ, สารกรองน้ำประปา, ปั้มน้ำ, ปั้มน้ำประปา, ปั้มน้ำภาคเหนือ, ปั้มน้ำลำปาง, ระบบน้ำดื่ม, ระบบน้ำประปาน้ำดื่ม, หอถังเหล็กทรงแชมเปญ, ถังตกตะกอน (Clarifier), หอถังสูงทรงกระบอก, ปั้มจ่ายน้ำยาสารส้ม, คลอรีน


แชร์ข้อมูลธุรกิจนี้

Icon Contact